CJ Cluj plătește din bugetul propriu 6 milioane de lei pentru gunoiele depozitate ilegal la Pata Rât

Consiliul județean Cluj este nevoit să suporte din bugetul propriu cheltuielile pentru cantitatea de deșeuri depozitate ilegal la Pata Rât. Potrivit unei adrese primite de la Ministerul Mediului, CJ Cluj nu poate să închidă doar partea din rampă cumprinsă în proiectul european, trebuie să îchidă rampa în totalitate, inclusiv deșeurile ce au fost depozitate ilegal.

Președintele Consiliului județean Cluj, Alin Tișe, a menționat că CJ Cluj s-a constituit parte civilă într-un dosar penal ce urmează să stabilească cine se face vinovat pentru depunerea ilegală a deșeurilor.

”Ministerul Mediului ne-a comunicat că trebuie închisă toată rampa pentru ca nu poti se desparti blocul de deseuri, iar cheltuielile cauzate de deșeurile suplimentare trebuie să le suportam din bugetul judetului. Exista o plângere penală ce urmează să stabilească cine a dus acele deșeuri. Noi ne-am constituit parte civilă în acel dosar cu această valoare. Nu se pot separa gunoaiele. Avem un contract licitat si semnat pentru închiderea rampei, dar au stat pe loc pentru că nu se știa ce se face cu cantitatea suplimentară”, a declarat Alin Tișe

În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat la Deșeurilor în Județul Cluj, unul dintre obiective este Închiderea celor șase depozite urbane neconforme din Județul Cluj. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, a fost încheiat Acordul contractual nr. 6810/26 din 02.04.2015 privind Proiectarea şi execuţia pentru obiectivul de investiţii ”Închiderea depozitelor urbane neconforme din judeţul Cluj – LOT 1 – Pata Rât, Turda, Huedin, Gherla”.

       Acordul contractual a fost încheiat cu Asocierea S.C. NORDCONFOREST S.A. – S.C. FINARA CONSULT S.R.L. – S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L., având ca lider de asociere S.C. NORDCONFOREST S.R.L.

      Ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii – Proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Cluj – LOT nr. 1 – Pata Rât, Gherla, Huedin, Turda, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj, a fost emis începând cu data de 28.05.2015, dată  după  care  s-a făcut  predarea amplasamentelor în luna iunie 2015, respectiv:

  • 04.06.2015 – Pata Rât;
  • 05.06.2015 –  Gherla;
  • 08.06.2015 – Turda şi Huedin.

Prin adresa Antreprenorului nr. 4652/27.07.2015, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14594/27.07.2015 s-a transmis Substanțierea Revendicării nr. 1, conform căreia, evenimentul care a condus la Revendicarea nr. 1, constă în existența în zona amplasamentului  Depozitului  de deseuri Pata Rât, a unui volum de deșeuri suplimentar  față de volumul de deseuri cuprins în documentația de atribuire, diferență  constatată și cuantificată  în urma întocmirii de către Antreprenor a studiului topografic, efectuat după predarea  amplasamentului.

Diferența dintre cantitatea de deseuri luată în considerate la întocmirea Ofertei tehnice (raportat la cantitatea de deșeuri din Documentația de atribuire – noiembrie 2013) și cea constatată cu ocazia culegerii datelor pentru proiectare și întocmirea studiilor de specialitate, respectiv iunie 2015, este de 541.835 mc la Depozitul de deseuri Pata Rât.

Consiliul județean Cluj va suporta din bugetul propriu suma de 6.032.846,39 lei (fără TVA), pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, din bugetul Județului Cluj.

În această fază, cheltuielile aferente acestor lucrări suplimentare  vor fi decontate din Bugetul aferent Proiectului Sistem de Management Integrat la Deșeurilor din Județul Cluj – Capitolul Cheltuieli neeligibile, urmând să fie recuperate de la persoanele fizice și/sau juridice vinovate de activitățile ilicite care au determinat cantitățile suplimentare de deșeuri care au condus la aceste cheltuieli neeligibile.

Deoarece deșeurile au fost depozitate după termenul prevăzut de calendarul de sistare a activității din cadrul H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor precum și datorită faptului că activitatea de depozitare a încălcat prevederile O.U.G. nr. 195/22.12.2005 – privind protecția mediului, precizăm că, prin adresa Consiliului Județean Cluj nr. 14626/28.07.2015, s-a depus la Direcția Națională Anticorupție, Plângerea penală referitoare la Depozitul de deșeuri Pata Rât, urmând ca, după cuantificarea prejudiciului prin plata către Antreprenor a sumei aferente lucrărilor suplimentare, beneficiarul să uzeze de toate pârghiile legale în vigoare pentru recuperarea acestuia.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii