Primarul din Râșca își pierde mandatul

Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a emis miercuri, 19 octombrie 2016, ordinul nr 486/19.10.2016 privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului domnului Morar Ioan – primar al comunei Râşca, judeţul Cluj, ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a pedepsei.

Astfel, prin adresa nr.10708/29.07.2016, Curtea de Apel Cluj a înaintat Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, Decizia Penală nr.594/A/2016, decizie prin care dl Morar Ioan a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Având în vedere cele de mai sus, Instituţia Prefectului Cluj a solicitat secretarului comunei Râşca referatul prevăzut de art.16 alin.2 din Legea nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de documentele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului de primar al comunei Râşca.

La data de 20.09.2016 se înregistrează la registratura Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj adresa nr.2939/19.09.2016, prin care secretarul comunei Râşca d-na Vădan Maria ne comunică:

            – referatul constatator întocmit de secretarul comunei Râşca cu privire la situaţia primarului Morar Ioan, purtând nr. 2938/19.09.2016.;

            – copii ale adreselor către instanţele de judecată şi a sentinţelor pronunţate în dosar, după cum urmează: Sentinţa penală nr. 148/16.09.2015 pronunţată de Judecătoria Huedin în Dosar nr.880/242/2014; Decizia penală nr.594/21.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în acelaşi dosar; Sentinţa civilă nr.275/27.04.2016 pronunţată de Judecătoria Huedin în Dosar nr.556/242/2016.

            După analiza documentelor, Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă a constatat că dl Morar Ioan a fost condamnat de Curtea de Apel pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii