Tags Posts tagged with "ajutor"

ajutor

0
foto: agrari.ro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, până la data de 31.01.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2016 (trim. IV al anului 2016).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR  nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control,  precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea  nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin;
 2. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
 3. copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 4. copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
 5. adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
 6. adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate aferentă  perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 3. situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 4. copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 5. copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 3. situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
 4. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
 5. situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
 6. copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

De asemenea, vă informăm că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua, în perioada imediat următoare, plățile pentru diferența aferentă cantităţilor de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul III 2016, aprobată prin Ordinului MADR nr.3/11.01.2017.

 

Diferenţa cantităţilor de motorină este de 66.267.838,808 litri iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651, 00 lei.

0
Distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017, se face începând cu data de 24.10.2016, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din Câmpia Turzii, str.Griviţei, nr. 8A. Preluarea cererilor însoţite de acte doveditoare va începe cu data de 01.11.2016, la ghişeul de Relaţii cu Publicul al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială. Programul de preluare este următorul:   LUNI – JOI: 8,00 - 12,00 14,00 - 15,00 VINERI: 8,00 - 10,00 12,00 - 13,00 Actele justificative care însoţesc cererea privind veniturile familiei/persoanei singure trebuie să ateste veniturile lunii anterioare depunerii cererii. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru  luna noiembrie 2016, se acordă în baza cererilor depuse până în data de 20.11.2016. Pentru cererile depuse după această dată ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă începând cu luna decembrie 2016, veniturile fiind cele din luna anterioară, dacă cererile se depun până la sfârşitul lunii noiembrie 2016. Orice modificare ( venit, nr. membrii din familie, alte situaţii ) se aduc la cunoştinţa Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, printr-o nouă cerere în termen de 5 zile de la data modificării.  

0

Proiectul prin care Primăria Cluj-Napoca acordă îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice a intrat în linie dreaptă.

Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice a fost aprobată în ședința Consiliului Local de joi. Tipul serviciilor, costuri, durată, cum pot fi accesate de către clujeni etc. - toate acestea au fost supuse dezbaterii publice înainte de a fi prezentate Consiliului Local pentru aprobare. Astfel a fost realizată o etapă importantă în acest proiect, iar după finalizarea procedurilor de angajare a personalului de specialitate (medic geriatru, asistenți sociali, psiholog, asistenți medicali și îngrijitori la domiciliu), noul serviciu - oferit prin Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca - va deveni funcțional.

Scopul Primăriei este de a asigura servicii de îngrijire și asistență medicală și de a oferi suportul moral și emoțional necesar pentru persoanele vârstnice aflate în situații de risc social – bătrâni singuri, bolnavi, persoane care ies din spital și nu au aparținători care să le poată asigura aceste servicii, bătrâni ai căror copii nu sunt în țară.

Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice poate fi consultată pe website-ul Primăriei:http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/49(8).pdf

Până în prezent, Primăria Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală a oferit sprijin financiar ONG-urilor care acordau persoanelor vârstnice din municipiu servicii de îngrijire la domiciliu. În 2015, 225 de persoane au beneficiat de serviciile acestor organizații non-guvernamentale.

În acest an, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală și cu ajutorul asociațiilor de proprietari din oraș, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a inițiat o campanie de identificare a persoanelor vârstnice care au nevoie de ajutor. Având în vedere numărul tot mai mare al celor aflați în aceste situații, am decis înființarea acestui nou serviciu, care să completeze activitatea desfășurată de ONG-uri

css.php

Sustine cel mai nou ziar din Cluj!

Daca ti-a placut siteul nostru si apreciezi munca depusa de noi, ajuta-ne cu un LIKE!