Angajări directe din sursă externă la Penitenciarul Gherla. Penitenciarul Gherla scoate la concurs, pentru încadrare directă, urmatoarele posturi:
  • 2 posturi de ofiţer (asistent social);
  • 1 post de ofiţer (evidenţă deținuți);
  • 1 post de agent (educator);
  • 2 posturi de agent (magaziner);
  • 1 post de agent administrativ – responsabil sector logistică;
  • 1 post de agent administrativ (gospodar);
  • 1 post de agent (electrician);
  • 2 posturi de conducător auto;
  • 1 post de agent (secretariat);
Dosarele de înscriere se depun la sediul Penitenciarului Gherla până la 23.01.2017, inclusiv. Informații privind condițiile generale și specifice de ocupare a postului, tematica și bibliografia, respectiv întocmirea dosarului de candidat, se pot obține de la sediul Penitenciarului Gherla, sau consultând pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor: www.anp.gov.ro, secțiunea <carieră>. Penitenciarul Gherla este unitate a Administrației Naționale a Penitenciarelor şi face parte din sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională.