Primăria Turda a trimis o informare pentru a anunța că  ultima  zi  de  depunere  a   dosarelor  pentru  obţinerea  locuinţelor  sociale  sau  din  fondul  locativ  de  stat   este  16  decembrie  2016. ACTE NECESARE OBŢINERII UNEI LOCUINŢE SOCIALE, A UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI DIN FONDUL A.N.L. - cerere tip (se procură de la C.I.C.- cam.16 ); - copii Xerox după actele de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, certificate de căsătorie) a tuturor membrilor familiei; - copie Xerox după contractul de închiriere al spaţiului în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau copie după cărţile (buletinele) de identitate ale părinţilor (dacă locuiesc la părinţi); - copie certificate medicale (în cazul în care starea sănătăţii unui membru al familiei impune măsuri de urgenţă - certificate de handicapat, adeverinţă medicală); - copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială; - copie după actele care dovedesc calitatea de beneficiar al Legii 42/1990, Legii 118/1990 (dacă este cazul); - copie după notificarea sau sentinţa de evacuare emisă de instanţa de judecată (dacă este cazul); - adeverinţă cu venitul mediu lunar net în ultimele 12 luni; - adeverinţă de la Registrul agricol (cam. 7) şi de la Administraţia Financiară (pentru persoanele peste 18 ani care nu au venituri); - declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală după 1 ian. 1990; - copie după diploma - ultima şcoală absolvită - soţ, soţie (pentru locuinte prin A.N.L).