Premiul I obținut Direcția de Asistență Socială și Medicală  în cadrul Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România.

Direcția de Asistență Socială și Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a obținut premiul I în cadrul Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România - ”Inovație și calitate în sectorul public”, competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice. La competiția organizată de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Direcția de Asistență Socială și Medicală a aplicat pentru Pilonul 2: Incluziunea socială, baza unei societăți democratice, cu proiectul Model de intervenție în familii sărace. Decernarea premiilor a avut loc în data de 20 octombrie 2016 în cadrul Conferinței Internaționale ”Inovație și calitate în sectorul public”, care a avut loc la Biblioteca Națională a României (București ).

Proiectul Model de intervenţie în familii sărace propune o abordare integrată a acţiunii serviciilor sociale raportate la persoana singură sau la familie, dupa caz. Scopul demersului este de a dezvolta capacităţile de integrare socială pentru persoanele singure sau pentru familiile sărace. Se urmăreşte ca familia captivă în zona beneficiilor sociale să fie scoasă din starea de vulnerabilitate şi să fie sustinută să pună în valoare potenţialul fiecărui membru al familiei.  Sunt activate toate formele de sprijin instituţional avute la îndemână, dar în același timp, o componentă importantă este cea prin care este capacitată familia în a-şi descoperi propriile resurse care contribuie, şi ele, la efortul de trecere dincolo de pragul dependenței de beneficiile sociale.

Abordarea este multidimensională, fiindcă dincolo de sprijinul financiar,  ca primă formă de intrevenţie, se insistă pe servicii  care privesc educaţia adulţilor - cu scopul integrării în muncă, suport şi sprijin în educaţia formală şi non-formală a copiilor, acces la serviciile de sănătate, facilitarea locuirii şi participării civice. Aceste intervenţii corelate, conjugate şi adaptate nevoilor individuale şi familiale, contribuie la prevenirea și reducerea fenomenului excluziunii sociale, la creșterea gradului de ocupare a persoanelor supuse riscului de marginalizare și excluziune socială, la integrarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor proveniţi din familii sărace şi facilitează accesul persoanelor marginalizate la resursele comunitare.

             Scopul acestei competiţii este acela de a identifica şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România, de a evidenţia felul în care administraţiile locale răspund mai bine nevoilor colectivităţii administrate.

Pentru acest an, tematicile de concurs  au fost următoarele:

  • Pilonul 1: Transparența instituțiilor publice - premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație;
  • Pilonul 2: Incluziunea socială, baza unei societăți democratice;
  • Pilonul 3: Educaţia – bază pentru dezvoltarea societăţii;
  • Pilonul 4: Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administrația publică locală.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here