Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a emis miercuri, 19 octombrie 2016, ordinul nr 486/19.10.2016 privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului domnului Morar Ioan - primar al comunei Râşca, judeţul Cluj, ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a pedepsei.

Astfel, prin adresa nr.10708/29.07.2016, Curtea de Apel Cluj a înaintat Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, Decizia Penală nr.594/A/2016, decizie prin care dl Morar Ioan a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Având în vedere cele de mai sus, Instituţia Prefectului Cluj a solicitat secretarului comunei Râşca referatul prevăzut de art.16 alin.2 din Legea nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de documentele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului de primar al comunei Râşca.

La data de 20.09.2016 se înregistrează la registratura Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj adresa nr.2939/19.09.2016, prin care secretarul comunei Râşca d-na Vădan Maria ne comunică:

            - referatul constatator întocmit de secretarul comunei Râşca cu privire la situaţia primarului Morar Ioan, purtând nr. 2938/19.09.2016.;

            - copii ale adreselor către instanţele de judecată şi a sentinţelor pronunţate în dosar, după cum urmează: Sentinţa penală nr. 148/16.09.2015 pronunţată de Judecătoria Huedin în Dosar nr.880/242/2014; Decizia penală nr.594/21.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în acelaşi dosar; Sentinţa civilă nr.275/27.04.2016 pronunţată de Judecătoria Huedin în Dosar nr.556/242/2016.

            După analiza documentelor, Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă a constatat că dl Morar Ioan a fost condamnat de Curtea de Apel pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here