Într-un raport privind capitalul României la finele anului 2015, prezentat de prof. univ. dr. florin Gerogescu şi publicat de site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, rezultă că la finele anului precedent PIB-ul României a fost de 150 de miliarde de euro, adică de 3,5 ori mai mare decât în anul 1989. Acesta are următoarea structură: industrie 25,2 %,  agricultură 5,5 %, construcţii 7 % , alte ramuri: 62,3 %.

Numărul salariaţilor din România a fost de 4,4 milioane de persoane, cu 46 % mai puţin decât acum 25 de ani. În schimb numarul pensionarilor s-a ridicat la 5,2 milioane, cu 41% mai mult faţă de aceeaşi perioadă. Rata de dependenţă actuală, dată de raportul dintre numărul de salariaţi şi numărul de pensionari este defavorabilă –  0,85 de salariaţi la un pensionar. Spre comparaţie, comunismul “a predat” noului regim instalat în 1990 peste 8,2 milioane de salariaţi şi 3,7 milioane de pensionari, rata dependenţei fiind de 2,2 salariaţi la un pensionar.

La finalul anului trecut, capital public al României a fost de 17 % iar cel privat de 83 %, acesta din urmă fiind în proporţie de 43 % autohton şi 40 % străin. La aceeaşi dată datoria publică netă a ţării a fost de 56 miliarde de euro, adică 36% din PIB.

Ceauşescu, prin politica economică restrictivă pe care a dus-o, a înregistrat o datorie publică zero şi disponibilităţi valutare de 1,5 miliarde de dolari. Situaţia actuală a remunerării muncii în raport cu capitalul este semnificativ mai slabă în România, sub 40 %, comparativ cu statele emergente din regiune: Ungaria 52 %, Bulgaria 47,5 %, Polonia 44 %, Croaţia 43,3 %.

În ultimii 15 ani, în Romania au intrat 31,8 miliarde de euro reprezentând fonduri structurale de la Uniunea Europeană, din care: 8,5 % – fonduri de preaderare (PHARE, SAPARD, ISPA), 91,5 % – fonduri postaderare. Cele 31,8 miliarde de euro au avut ca destinaţii investiţiile -40 %- dar cea mai mare parte -60 %- diferitele cheltuieli curente.Luând în calcul că România a achitat 11,9 miliarde de euro contribuţii către UE, suma netă rămasă în ţară a fost de 19,9 miliarde de euro.

CM

 

Primeşte la prima oră a zilei cele mai noi ştiri din judeţul Cluj pe email!

Adresa de email:

Un serviciu oferit de către feedburner. Politica de confidenţialitate pentru abonaţi.