ANAF propune modificarea formularului 101 - “Declarație privind impozitul pe profit” și a formularului 120 - “Decont privind accizele”, în ceea ce privește conþinutul și instrucțiunile de completare a acestora, ca urmare a intrãrii în vigoare a Codului fiscal precum și a Codului de procedurã fiscalã.   În cazul formularului 101 "Declarație privind impozitul pe profit", propunerile ANAF sunt  urmãtoarele: - eliminarea unor indicatori, respectiv veniturile și cheltuielile extraordinare în contextul în care clasificarea veniturilor și cheltuielilor a fost modificatã, potrivit noilor reglementãri contabile, precum și elementele similare cheltuielilor, ca urmare a modificãrii prevederilor fiscale începând cu 1 ianuarie 2016; - detalierea indicatorului amortizare fiscalã în cazul mijloacelor fixe prevãzute la art.28 alin. (20) și alin. (21) din Codul fiscal; - actualizarea corelațiilor între indicatori, ca urmare a modificãrii conținutului formularului; - actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului.   În cazul formularului 120 "Decont privind accizele", modificãrile vizeazã: -  actualizarea denumirii unor indicatori, potrivit Titlului VIII din Codul fiscal; -  detalierea unor indicatori, în cazul bãuturilor fermentate liniștite și spumoase; - eliminarea accizelor aferente produselor care se regãseau la capitolul „Alte produse accizabile”, respectiv accizele nearmonizate prevãzute de Legea nr.571/2003; - actualizarea corelațiilor între indicatori, ca urmare a modificãrii conținutului             formularului; - actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului.